Eito S.
Eito S.
MODEL
San Diego, CA
Fashionista / Blogger, Diversity, Wedding